OZAK SEIKO CO.,LTD. ผู้ผลิต linear bearings, ball bushes, linear guides, lead screws

บริษัท Ozak ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา linear bearing(ball bushes) เป็นบริษัทแรก ๆ ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแแบบที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อ
Ozak ได้เดินหน้าทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา Linear Motion Bearings อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและผลิตสินค้าให้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยมีระบบการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการและความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท Ozak ได้ก่อตั้งสำนักงานขายในโตเกียว, โอซาก้า, ชิกะ, นาโกย่าและเซนได (ประเทศญี่ปุ่น) นอกจากนี้ Ozak ยังได้มีการก่อตั้งสำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและทันท่วงที

 

ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่-ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น
ตลับลูกปืนเชิงเส้นที่ไม่ต้องดูแลรักษาบ่อยๆใช้สำหรับผู้ที่ใช้สารกึ่งตัวนำ(ช่วงเวล
าการใช้งาน3.7เท่าจากแบบธรรมดา),
ตลับลูกปืนแบบอัลตร้าใช้สำหรับการบรรทุกของหนัก(ช่วงเวลาการใช้งาน18.5เท่
าจากแบบธรรมดา),
ผลิตภัณฑ์ที่กันสนิมใช้พิเศษสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

ใช้ในญี่ปุ่นเท่านั้น

•โครงสร้างแบบผสมผสาน
ชุดโครงสร้างแบบเพลากลมที่มีความแข็งแรง
รางโครงสร้างอลูมิเนียมทำหน้าที่เปรียบเสมือนเสาหรือคาน โดยไม่ต้องใช้ตัวอื่นๆ
เพิ่มแล้ว
ดังนั้นจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่ได้ใช้วัสดุอื่นๆ
•การดำเนินการ(ใช้เครื่องจักร)แบบเงียบๆ
เวลาทำงานจะไม่ได้ยินเสียงของลูกบอลชนกัน
ประเภทนี้ถูกรวมตัวในรูปแบบกรอบอลูมิเนียม เหมาะสำหรับระบบสายพานลำเลียง
รายละเอียดทั้งหมดถูกอธิบายในนี้แล้ว